loadingimg

Wczytuję dane...
Archiwum
 • 2013
Co to jest RFID?
 •  

  Radio Frequency IDentification w skrócie RFID to ogólny termin używany do opisu systemu, który przeznaczony jest do bezprzewodowej (za pomocą fal elektromagnetycznych o częstotliwości RF) identyfikacji obiektów, osób oraz rzeczy. Jest grupowane w ramach szerokiej kategorii technologii automatycznej identyfikacji (ang. AutoID).

   

  Obecnie RFID jest wykorzystywane w wielu miejscach choć nie do końca możemy mieć tego świadomość. Wszędzie tam, gdzie dostęp do budynków odbywa się przy użyciu plastikowych kart zbliżeniowych to właśnie RFID. Karta taka składa się z anteny w kształcie pętli indukcyjnej oraz µ-chipu, który jest "mózgiem" całego układu. Znacznik RFID wtopiony w kartę jest w stanie uśpienia do momentu znalezienia się w pobliżu czytnika RFID, który emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości RF. Takie pole emitowane przez czytnik ładuje kondensator umieszczony w µ-chipie, który zasila cały układ z wystarczającą mocą wymaganą do wyemitowania informacji zwrotnej w stronę czytnika RFID. Dokładniejszy opis można znaleźć w artykule "Podział transponderów RFID".

   

  Podobne funkcjonalności są umieszone w nowych paszportach (rys.2) ze znakiem pokazanym na rys.1.

   

  Znak identyfikujący użycie RFID w paszporcie

  Rys.1 Znak wskazujący na użycie techniki RFID w paszporcie.

   

  Oprócz wcześniej wymienionych paszportów biometrycznych oraz kart dostępowych do budynków na rynku polskim coraz częściej możemy spotkać karty zbliżeniowe służace do tzw. płatności bezdotykowych tj. PayPass (karty MasterCard ) oraz PayWave (karty Visa). Pozornie zwiększa to bezpieczeństwo płatności za pomocą kart debetowych, kredytowych, prepaid, jednakże wiele artykułów umieszczonych w internecie wykazuje, że jest to złudne, np. "New credit cards pose security problem". Już niedługo (od 1 Lipca 2011) także polskie dowody osobiste będą zawierały znaczniki RFID (tzw. eID).

   

  Polski paszport zawierający znacznik RFID

  Rys.2 Najnowszy polski paszport z umieszczonym znacznikiem RFID

   

  W przeciwieństwie do wszechobecnie używanych pasków magnetycznych oraz chipów , technika RFID nie wymaga bezpośredniej styczności z urządzeniem czytającym, co daje pozorny wzrost bezpieczeństwa konsumentów (mniejsze prawdopodobieństwo kopiowania, duplikacji kart np. przez kelnera). Jednakże dla sygnałów radiowych nie ma zbyt wielu przeszkód dlatego też odczyt danych z karty może się odbyć bez wiedzy jego właściciela.

  Znaki identyfikujące karty wykorzystujące technikę RFID

  Rys.3 Znaki identyfikujące karty wykorzystujące technikę RFID


  Przykładowe filmy mówiące o bezpieczeństwie kart zbliżeniowych RFID:

  Dowód na to, że sklonowanie karty płatniczej jest bardzo szybkie i proste.  Film pokazuje jak szybko można ukraść dane zawarte w kartach bankomatowych przy użyciu czytnika za 8$.

   


   

  Film pokazuje słabość zabezpieczeń paszportu.

   


  Film pokazuje jak łatwo jest wykonać duplikat kart Mifare i dostać się do budynku podszywając się za kogoś innego.

  Przykładwe sposoby kradzieży:

  Inne ciekawe artykuły:

   

  Dziurawe karty RFID

  http://www.tur-info.pl/p/ak_id,11445,,e-paszporty,powielenie_e-paszportow,czy_e-paszprty_sa_bezpieczne,rfid,times.html

  Nowe dowody osobiste będzie łatwo rozszyfrować

  http://www.rfid-blocking.co.uk/

2013-03-25 14:20:00